Aktuality

V prosinci bude konzultantem naší společnosti proveden interní audit integrovaného systému řízení, zahrnujícího systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, u zákazníka ComWa spol. s r.o., který působí v oboru kovovýroby a práškového lakování.

V předchozích dnech se nám podařilo zvítězit ve veřejných zakázkách na správu a rozvoj informačních systémů „Národní program retrospektivní konverze“, „Restaurátorský IS“ a „RetrIS“. Jejich správu jsme zajišťovali již od poloviny roku 2017 a nyní tak můžeme na úspěšnou spolupráci navázat.

6. ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“, kterou pořádá Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, proběhne 1. listopadu 2018. Na tomto veletrhu pracovních a studijních příležitostí nabízí studentům a absolventům spolupráci více než 60 společností z regionu. SOFO se této akce zúčastní letos poprvé a nabídne studentům zejména odborné praxe a stáže v oblasti informačních technologií a marketingu.

V červnu jsme podali pro našeho významného klienta, společnost Klaus Timber a.s., žádost o investiční pobídku agentuře CzechInvest na výrobní areál Dvorec – rozšíření výrobních kapacit pro produkci palet.

V úterý 24. dubna 2018 uspořádá Metropolitní univerzita Praha ve svém Univerzitním středisku v Plzni veletrh práce s názvem „Jak na kariéru a nezbláznit se“, kterého se jako partneři akce také zúčastníme.

Od prosince 2017 poskytujeme Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje technickou a odbornou pomoc související s přípravou a realizací aktuálně největšího projektu, podaného do výzvy č. 70 IROP (Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II), s názvem „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“.

Na konci roku 2017 jsme zavedli do společnosti EXPECT–IT, s. r. o. systém managementu IT služeb (ITSM) dle normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 a systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001:2014. Společnost poté úspěšně prošla certifikačním auditem.

V říjnu 2017 byla vyhlášena výzva „Age management – chytrá změna v řízení“ z operačního programu Zaměstnanost, v níž je alokováno celkem 300 mil. Kč. Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.