Aktuality

Ve spolupráci se sesterskou společností Institut průmyslového managementu spol. s r.o. byl zpracován další projekt do výzvy Proof of Concept, který byl také hodnotiteli schválen a podpořen z prostředků EU.

Jako jedni z prvních jsme podali projekt do výzvy Proof of Concept – výzva I. Cílem projektu s názvem „Ověření konceptu Komplexního provozně-řídícího modelu organizace“ je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací.

V prosinci bude konzultantem naší společnosti proveden interní audit integrovaného systému řízení, zahrnujícího QMS a EMS u zákazníka ComWa spol. s r.o., který působí v oboru kovovýroby a práškového lakování.

V předchozích dnech se nám podařilo zvítězit ve veřejných zakázkách na správu a rozvoj informačních systémů „Národní program retrospektivní konverze“, „Restaurátorský IS“ a „RetrIS“.

6. ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“, kterou pořádá Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, proběhne 1. listopadu 2018. SOFO se této akce zúčastní letos poprvé a nabídne studentům zejména odborné praxe a stáže.

V červnu jsme podali pro našeho významného klienta, společnost Klaus Timber a.s., žádost o investiční pobídku agentuře CzechInvest na výrobní areál Dvorec – rozšíření výrobních kapacit pro produkci palet.

V úterý 24. dubna 2018 uspořádá Metropolitní univerzita Praha ve svém Univerzitním středisku v Plzni veletrh práce s názvem „Jak na kariéru a nezbláznit se“, kterého se jako partneři akce také zúčastníme.

Od prosince 2017 poskytujeme SÚS PK technickou a odbornou pomoc související s přípravou a realizací aktuálně největšího projektu, podaného do výzvy č. 70 IROP s názvem „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“.

Na konci roku 2017 jsme zavedli do společnosti EXPECT–IT, s. r. o. systém managementu IT služeb a bezpečnosti informací.

V říjnu 2017 byla vyhlášena výzva „Age management – chytrá změna v řízení“ z operačního programu Zaměstnanost, v níž je alokováno celkem 300 mil. Kč. Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.