Aktuality

V úterý 24. dubna 2018 uspořádá Metropolitní univerzita Praha ve svém Univerzitním středisku v Plzni veletrh práce s názvem „Jak na kariéru a nezbláznit se“, kterého se jako partneři akce také zúčastníme.

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.

Společnost SOFO Group a.s. byla prostřednictvím výběrových řízení vybrána jako nejvhodnější dodavatel pro správu a rozvoj informačních systémů Národní knihovny ČR. Po dobu jednoho roku bude naše společnost poskytovat servisní služby k informačním systémům "Národní program retrospektivní konverze", "Restaurátorský informační systém" a informačnímu systému "RetrIS".

V roce 2016 získalo SOFO Group a.s. zakázku na vývoj SW nástroje na zajištění procesu podání a vyhodnocení nabídek pomocí elektronické aukce pro společnost AGEL a.s. Před nedávnem jsme byli osloveni kvůli rozšíření SW nástroje o část zaměřenou na interní aukce. Vývojové práce v současné době dokončujeme.

Stejně jako v předchozích letech byl i letos v dubnu proveden interní audit QMS a EMS na ředitelském úseku PMDP.

Dne 31. 3. 2017 byl realizačně ukončen projekt „Energetické úspory Kladrubce“, ze kterého byla financována řada energeticky úsporných opatření ve výrobním areálu společnosti. Společnost SOFO Group a.s. projekt dotačně spravovala a řídila.

V předchozích týdnech jsme pro společnost DAP Services a.s. zpracovávali žádost o podporu k projektu „Marketing DAP Services“, který se zaměřuje na prezentaci společnosti a jejích produktů na významných zahraničních výstavách v roce 2017.

Na konci roku 2016 byl dokončen projekt FachPack 2015 & 2016 zákazníka KLAUS Timber a.s., na němž jsme se realizačně podíleli. Společnost v něm prezentovala sebe a její výrobky na významném mezinárodním veletrhu v Německu.