Aktuality

V současné době připravujeme projekt, který bude zaměřen na vývoj informačního systému a aplikace pro strojvedoucí. Aktuálně jsou využívány zastaralé technologie, které je cílem převést do nové podoby a tím zaručit v budoucnosti snadnější rozvoj a údržbu systému a umožnit doplnění další potřebné funkcionality.

V září letošního roku jsme se účastnili veřejné zakázky s názvem „Vytvoření metodiky pro provádění penetračních testů a provedení vzorového penetračního testu www.szdc.cz“. Na základě výsledků výběrového řízení byla společnost SOFO Group a.s. vybrána k uzavření smlouvy.

Naše společnost poskytuje také služby v oblasti společenské odpovědnosti firem vedoucí k zavedení systému managementu společenské odpovědnosti a navržení postupů, jak se CSR ve spojení s konkrétní značkou dále pracovat. Pro rychlejší sběr informací a zároveň postihnutí jinak těžko měřitelných osobních názorů a postojů slouží metodika barvových asociací CA method.

Společnosti Vodafone Czech Republic a. s. již několik let zabezpečujeme fungování integrovaného systému řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, CSR a aktualizaci dokumentace v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Ve spolupráci se sesterskou společností Institut průmyslového managementu spol. s r.o. byl zpracován další projekt do výzvy Proof of Concept, který byl také hodnotiteli schválen a podpořen z prostředků EU.

Jako jedni z prvních jsme podali projekt do výzvy Proof of Concept – výzva I. Cílem projektu s názvem „Ověření konceptu Komplexního provozně-řídícího modelu organizace“ je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací.

V prosinci bude konzultantem naší společnosti proveden interní audit integrovaného systému řízení, zahrnujícího QMS a EMS u zákazníka ComWa spol. s r.o., který působí v oboru kovovýroby a práškového lakování.

V předchozích dnech se nám podařilo zvítězit ve veřejných zakázkách na správu a rozvoj informačních systémů „Národní program retrospektivní konverze“, „Restaurátorský IS“ a „RetrIS“.

6. ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“, kterou pořádá Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, proběhne 1. listopadu 2018. SOFO se této akce zúčastní letos poprvé a nabídne studentům zejména odborné praxe a stáže.

V červnu jsme podali pro našeho významného klienta, společnost Klaus Timber a.s., žádost o investiční pobídku agentuře CzechInvest na výrobní areál Dvorec – rozšíření výrobních kapacit pro produkci palet.