23.leden

Schválení projektu sesterské společnosti z výzvy Proof of Concept

Ve spolupráci se sesterskou společností Institut průmyslového managementu spol. s r.o. byl zpracován další projekt do první výzvy Proof of Concept, který byl také hodnotiteli schválen a podpořen z prostředků EU. Projekt nese název „Ověření realizovatelnosti konceptu automatizace deskripce procesů organizace“ a jeho cílem je ověření všech aspektů nasaditelnosti a životaschopnosti konceptu strojové podpory deskripce procesů s využitím pokročilých analytických a heuristických algoritmů, včetně praktické využitelnosti teoretického konceptu v prostředí reálných organizací a dat. Projekt probíhá již od května 2018 a bude ukončen 30. 4. 2020.