Silver Midmarket Solution Provider

V červenci roku 2012 jsme dosáhli Silver úrovně v rámci programu Microsoft Partner Network s kompetencí Midmarket Solution Provider. Získáním tohoto ocenění pokračujeme ve zvyšování naší odbornosti a tím i kvality našich služeb.

MCP

Příležitosti k rozšíření nabídky našich služeb a jejich dalšímu zlepšení:

  • přístup na nové trhy, na kterých lze uplatnit nejnovější technologie
  • získání nových znalostí v oblasti marketingu a prodeje
  • prohloubení obchodních i technických znalostí díky dostupné sérii školení
  • inovativní produkty, díky nimž můžeme stimulovat poptávku
  • digitální marketing a sociální média jako atraktivní možnost komunikace se zákazníky
  • kompetence, které budou přizpůsobené nákupním procesům zákazníků
  • kontakt se zákazníky a ostatními partnery na online trhu
  • spolupráce se společností Microsoft vytváří velmi silnou pozici pro plnění potřeb naší společnosti i našich zákazníků
  • spolupráce s dalšími partnery v rámci programu přináší nové příležitosti a zkušenosti

Získání Silver Competency

Získání Silver Competency nám umožňuje prokázat zkušenosti a znalosti s ohledem na potřeby zákazníků a ve spolupráci se společností Microsoft využíváme výhody přízpůsobené na míru našim podnikatelským potřebám. V rámci programu Microsoft Partner Network existuje celkem 29 stříbrných kompetencí, které souvisejí mj. s modely optimalizace infrastruktury, s produkty, skupinami zákazníků nebo s multiplatformními řešeními a odpovídají informačním kampaním společnosti Microsoft zaměřeným na konkrétní požadavky zákazníků.

Podrobné rozdělení kompetencí v rámci Microsoft Partner Network

kompetence

Aktuality

17.prosinec

PF 2022

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste nám v letošním roce projevili. Spolupráce si moc vážíme a věříme, že bude úspěšně pokračovat i nadále. Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku především zdraví a optimismus!

Ve spolupráci s několika klienty jsme zpracovali a podali žádosti o dotace k programům podpory „Technologie“ a „Aplikace“ OP PIK.

Na začátku roku jsme navázali spolupráci s novým klientem, společností Alstanet, s.r.o. Klient se na nás obrátil s požadavkem na rozšíření systému řízení o ISMS.

Na začátku února 2021 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena Výzva II – Poradenské služby pro MSP, která je zaměřena na podporu rozvoje podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti MSP.