19.březen

Pokračování spolupráce na projektu SÚS PK

Na konci roku 2017 jsme navázali spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Nyní došlo k prodloužení smluvního vztahu, na jehož základě budeme i nadále poskytovat odborné poradenské služby, zaměřené zejména na dotační poradenství, k projektu s názvem „Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská“.