Tiskové centrum

Ověřená účetní závěrka předchozího fiskálního roku končícího 31. března 2012 vykázala obrat ve výši 97,3 mil. Kč, což znamená nárůst oproti předcházejícímu období o 53%.

S počátkem nového roku dochází ke změnám ve vedení SOFO Group a.s.