28.listopad

Správa IS pro Národní knihovnu ČR na další 3 roky

V předchozích dnech se nám podařilo zvítězit ve veřejných zakázkách na správu a rozvoj informačních systémů „Národní program retrospektivní konverze“, „Restaurátorský IS“ a „RetrIS“. Jejich správu jsme zajišťovali již od poloviny roku 2017 a nyní tak můžeme na úspěšnou spolupráci navázat.