15.říjen

Účast ve výběrovém řízení SŽDC

Společnost SOFO Group byla začátkem září vyzvána k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření metodiky pro provádění penetračních testů a provedení vzorového penetračního testu www.szdc.cz“ jejímž zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Na základě výsledků výběrového řízení byla na začátku října podepsána smlouva.

Cílem je nejen vytvoření metodiky pro provádění penetračních testů a testů zranitelnosti informačních a jiných systémů Správy železniční dopravní cesty, ale také provedení externích penetračních testů webové prezentace SŽDC a ověření možnosti přístupu z externího prostředí Internetu a DMZ do prostředí intranetu a vnitřní datové sítě využívané SŽDC.