15.leden

Podpoření projektu z výzvy Proof of Concept

Jako jedni z prvních jsme podali projekt do výzvy Proof of Concept – výzva I. (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Cílem našeho projektu s názvem „Ověření konceptu Komplexního provozně-řídícího modelu organizace“ je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací. V rámci konceptu budou uplatněny metodiky vyvinuté spolupracující institucí VaV (ČVUT v Praze). Projekt byl podpořen a bude probíhat až do dubna 2020.