Aktuality

Na začátku roku jsme navázali spolupráci s novým klientem, společností Alstanet, s.r.o. Klient se na nás obrátil s požadavkem na rozšíření systému řízení o ISMS.

Na začátku února 2021 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena Výzva II – Poradenské služby pro MSP, která je zaměřena na podporu rozvoje podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti MSP.

Na začátku roku byla prodloužena spolupráce se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje na projektu „Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská“.

Také v letošním roce budeme pro České vysoké učení technické, Výpočetní a informační centrum, poskytovat službu administrace zadávacích řízení.

Společnosti manica s.r.o., která se zabývá poskytováním poradenství v oblasti IT, jsme pomohli se zavedením systému řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001.

17.prosinec

PF 2021

Vážení zákazníci a obchodní partneři, děkujeme za Vaši přízeň v letošním roce a přejeme Vám mnoho úspěchů a optimismu v roce 2021!

V Garmedis, a. s., poradenské společnosti v oblasti zdravotnictví, jsme na podzim 2020 zaváděli CSR, tj. systém řízení společenské odpovědnosti organizací.

V listopadu pod naším dohledem úspěšně proběhl audit systému managementu kvality u SBD Škodovák v Plzni. Naši konzultanti zákazníka provedli jak aktualizací dokumentace, tak pravidelnými aktivitami tak, aby byl systém co nejvíce integrován s běžným chodem společnosti.

Do ostrého provozu jsme u našeho významného zákazníka nasadili námi vyvinutý informační systém pro správu zakázek v oblasti kolejové nákladní dopravy.

Od června 2020 probíhá spolupráce v oblasti manažerského a procesního řízení ve společnosti ELTRA, s.r.o.