16.říjen

Manažerské a procesní poradenství v ELTRA, s.r.o.

Od června 2020 probíhá spolupráce v oblasti manažerského a procesního řízení ve společnosti ELTRA, s.r.o. Stávající projekt je rozdělen do čtyř částí: 

  • Zavedení elektronického workflow oběhu faktur s podporou DMS 
  • Provedení úpravy procesů v pilotní oblasti marketingu, obchodu a přípravy realizace (zahrnující elektronizaci informační podpory a optimalizaci aktivit ve vybraných oblastech)
  • Práce v oblasti business architektury ICT infrastruktury (zahrnující zmapování a zhodnocení současného stavu business architektury ICT infrastruktury) 
  • Institucionalizace systému společenské odpovědnosti organizace (tj. zavedení CSR)