10.listopad

Dokončení IS pro správu zakázek v oblasti kolejové nákladní dopravy

Do ostrého provozu jsme u našeho významného zákazníka nasadili námi vyvinutý informační systém pro správu zakázek v oblasti kolejové nákladní dopravy. Systém zajišťuje jak včasné vyřízení všech nutných aktivit, tak sběr dat o skutečném průběhu plnění vč. sledování aktuální polohy hnacích vozidel.