14.leden

Rámcová smlouva s ČVUT na administraci VZ

Také v letošním roce budeme pro České vysoké učení technické, Výpočetní a informační centrum, poskytovat službu administrace zadávacích řízení. Spolupráce v této oblasti trvá již několik let, za tuto dobu jsme pomohli ČVUT s pořízením zejména hardwarového a softwarového zařízení (nejen) pro vědeckovýzkumnou činnost.