11.únor

Vyhlášena výzva Poradenství II (OP PIK)

Na začátku února 2021 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena Výzva II – Poradenské služby pro MSP, která je zaměřena na podporu rozvoje podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti MSP. Podporu lze získat na

a) nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl,

b) nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti

Žádosti o dotace je možné podávat až do 30. 6. 2021.