09.prosinec

Zavedení CSR ve společnosti Garmedis, a. s.

V Garmedis, a. s., poradenské společnosti v oblasti zdravotnictví, jsme na podzim 2020 zaváděli CSR, tj. systém řízení společenské odpovědnosti organizací. Nejprve jsme provedli vstupní analýzu hlavních aspektů CSR, na jejím základě stanovili rozsah systému a priorit, vypracovali komplexní řídicí dokumentaci, vydefinovali aktivity CSR, proškolili zaměstnance společnosti a v závěru projektu provedli interní audit.