Reference

3E Praha Engineering, a.s.

Profil firmy: inženýrské činnosti ve stavebnictví, projektová činnost ve výstavbě, poskytování software.

Využité SOFO programy: ICT

AEG Electric Tools s.r.o.

Profil firmy: velkoobchod, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.

Využité SOFO programy: ICT

AFE Bohemia s.r.o.

Profil firmy: provádění plánování, projektování, výstavby a provozu větrných parků a bioplynových stanic

Využité SOFO programy: ICT

ALMIO, s.r.o.

Profil firmy: velkoobchod kovy

Využité SOFO programy: QMS

ALTRON Business Solutions, a.s.

Profl firmy: kompletní služby z oblasti ICT pro drobné podnikatele, malé a střední firmy a velké korporace

Využité SOFO programy: Dotační poradentství

aplis.cz, a.s.

Profil firmy: vývoj a dodávka komplexních a flexibilních softwarových řešení postavených na robustní platformě Oracle

Využité SOFO programy: QMS

ARAMARK, s. r. o.

Profil firmy: Nabídka závodního, nemocničního a armádního stravování. Zásobování firemních kantýn, barů, bufetů a jídelních automatů.

Využité SOFO programy: IT, ISMS

Asistenční centrum, a.s.

Profil firmy: poskytování strategického a ekonomického poradenství při získávání dotací, grantů a finanční pomoci pro rozvoj firem, krajů, škol a neziskové sféry

Využité SOFO programy: ICT


BERGER BETON s.r.o.

Profil firmy: výroba a dodávka stavebních pojiv (malta, beton), odborné poradenství a servis

Využité SOFO programy: ICT

BERGER BOHEMIA, a.s.

Profil firmy: projektování a realizace staveb

Využité SOFO programy: ICT

Aktuality

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.

Společnost SOFO Group a.s. byla prostřednictvím výběrových řízení vybrána jako nejvhodnější dodavatel pro správu a rozvoj informačních systémů Národní knihovny ČR. Po dobu jednoho roku bude naše společnost poskytovat servisní služby k informačním systémům "Národní program retrospektivní konverze", "Restaurátorský informační systém" a informačnímu systému "RetrIS".

V roce 2016 získalo SOFO Group a.s. zakázku na vývoj SW nástroje na zajištění procesu podání a vyhodnocení nabídek pomocí elektronické aukce pro společnost AGEL a.s. Před nedávnem jsme byli osloveni kvůli rozšíření SW nástroje o část zaměřenou na interní aukce. Vývojové práce v současné době dokončujeme.