20.leden

Energetický audit na ZČU

Na konci roku 2022 jsme začali zpracovávat analýzu připravenosti řídících a měřících systémů energetické soustavy v budovách Západočeské univerzity v Plzni. ZČU vnímá vývoj zdražování na trhu s energiemi a jako řádný hospodář se rozhodla ověřit stav regulační a měřící technologie v budovách se zacílením na využitelnost pro realizaci úsporných opatření.

V rámci analýzy se zaměříme zejména na popis stavu měřící a regulační techniky v budovách, organizační a personální zajištění, detekci nevyužitých příležitostí pro realizaci dalších úspor, stanovení očekávaných přínosů a v neposlední řadě vypracování návrhu doporučených kroků. Následně ověříme pro identifikované příležitosti možnosti využití dotačních titulů.