29.březen

AGEL a.s.

Profl firmy: největší soukrímý poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě

Využité SOFO programy: ICT