03.květen

Pokračování spolupráce v ISMS a KB v SOR Libchavy spol. s r.o.

V letošním roce pokračujeme ve spolupráci se společností SOR Libchavy spol. s r.o. v oblasti bezpečnosti. Aktuálně se budeme věnovat zdokonalení systému řízení informační bezpečnosti ve společnosti a rozvoji bezpečnostního povědomí uživatelů ICT, a dále budeme klientovi poskytovat poradenskou činnost při pilotním provozu systému kybernetické bezpečnosti silničních vozidel dle požadavků ISO/SAE 21434 a jeho následném ověření ze strany externího certifikačního orgánu.