Zákaznické centrum SOFO

login icon Vstup do zákaznického centra SOFO

 

 

Produktové listy k dotačním titulům

Aktuální dotační příležitosti

Plánované výzvy OPPIK

 • Aplikace (výzva VIII)
  • vyhlášení 1.9.2020
  • příjem žádostí 14.9.2020 - 15.12.2020
 • ICT a sdílené služby - Digitální podnik (výzva VI)
  • vyhlášení 12.10.2020
  • příjem žádostí 14.12.2020 - 15.3.2021
 • Poradenství (výzva II)
  • vyhlášení 13.10.2020
  • příjem žádostí 27.10.2020 - 26.2.2021
 • Partnerství znalostního transferu (výzva VII)
  • vyhlášení 16.11.2020
  • příjem žádostí 25.1.2021 - 15.3.2021

 

Aktuality

Na konci roku 2017 jsme navázali spolupráci se SÚS PK. Nyní došlo k prodloužení smluvního vztahu, na jehož základě budeme i nadále poskytovat odborné poradenské služby, zaměřené zejména na dotační poradenství, k projektu s názvem „Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská“.

17.prosinec

PF 2020

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vám jménem společností SOFO poděkovala za dosavadní spolupráci a popřála vše nejlepší do nového roku. Ať vám rok 2020 přinese co nejvíce příjemných a klidných okamžiků!

V současné době připravujeme projekt, který bude zaměřen na vývoj informačního systému a aplikace pro strojvedoucí. Aktuálně jsou využívány zastaralé technologie, které je naším cílem převést do nové podoby a tím zaručit v budoucnosti snadnější rozvoj a údržbu systému a umožnit doplnění další potřebné funkcionality.

Společnost SOFO Group byla začátkem září vyzvána k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření metodiky pro provádění penetračních testů a provedení vzorového penetračního testu www.szdc.cz“.