SOFO Mezinárodní standardy ISO

Cílem programu je standardizace činností dle mezinárodních standardů a metodik, zvyšování efektivity a odbornosti zaměstnanců. Program SOFO Mezinárodní standardy ISO je určen pro všechny společnosti a instituce usilující o spokojené zákazníky, zaměstnance a image kvality. Společnost SOFO Group a.s. je sama certifikována dle ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a ISO/IEC 27001:2013.

 

Zavádíme následující systémy řízení dle standardů ISO

ISO 9001:2015 – Systém managementu kvality

ISO 14001:2005 – Systém environmentálního managementu

ISO 18001:2007 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO/IEC 27001:2013 – Management bezpečnosti informací

ISO/IEC 20000-1:2011 – Systém managementu IT služeb

 

Naše služby v rámci programu SOFO Mezinárodní standardy ISO

Sofo_produkt_Standardy_ISO

Výhody a cíle SOFO Mezinárodní standardy ISO

  • Přebíráme veškerou administrativu – minimalizujeme Vaši zátěž
  • Poskytujeme komplexní služby (full servis) - upozorňujeme a nabízíme řešení problémů i v ostatních oblastech, optimalizujeme
  • Kmenoví konzultanti mají dlouhodobé zkušenosti z realizací desítek projektů, realizační tým zahrnuje experta pro řešenou oblast podnikání
  • Efektivní systémová dokumentace – textovou dokumentaci náročnou na správu nahrazujeme dynamickým procesním modelem

Školení pracovníků

Zahrnuje vytvoření plánu školení, samotnou realizaci školení z implementovaného managementu systému řízení kvality, environmentu, bezpečnosti informací nebo bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Školení jsou dělena dle cílové skupiny - manažeři, technicko-hospodářští pracovníci (THP) a dělníci. Zaměřujeme se na vytvoření komplexního systému vzdělávání - jazykové dovednosti, projektové řízení, obchodní dovednosti atd..

 

Rozvoj a údržba systému řízení

Kontrolujeme systémové požadavky a podporujeme při jejich realizaci. Součástí je přezkoumání systémů, řešení preventivních a nápravných opatření, vyhodnocování cílů, spokojenosti zákazníků a hodnocení dodavatelů, periodická školení a legislativní update. Záleží nám na Vašem rozvoji.

 

Svěřte ISO profesionálům

Spoluprácí s námi budete mít k dispozici mezioborový tým kmenových konzultantů vhodně doplněný externími poradci. Máme vlastní projektovou metodiku, kterou upravujeme na míru tak, abychom minimalizovali Vaši administrativní zátěž. Spoluprácí s námi získáte bezproblémovou přípravu auditu.

Produktový list - Standardy

 

 

V případě zájmu o naše služby kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

 

 

Aktuality

6. ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“, kterou pořádá Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, proběhne 1. listopadu 2018. SOFO se této akce zúčastní letos poprvé a nabídne studentům zejména odborné praxe a stáže.

V úterý 24. dubna 2018 uspořádá Metropolitní univerzita Praha ve svém Univerzitním středisku v Plzni veletrh práce s názvem „Jak na kariéru a nezbláznit se“, kterého se jako partneři akce také zúčastníme.

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.