SOFO Mezinárodní standardy ISO :: Služby - SOFO Group a.s.

SOFO Mezinárodní standardy ISO

Cílem programu je standardizace činností dle mezinárodních standardů a metodik, zvyšování efektivity a odbornosti zaměstnanců. Program SOFO Mezinárodní standardy ISO je určen pro všechny společnosti a instituce usilující o spokojené zákazníky, zaměstnance a image kvality. Společnost SOFO Group a.s. je sama certifikována dle ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a ISO/IEC 27001:2013.

 

Zavádíme následující systémy řízení dle standardů ISO

ISO 9001:2015 – Systém managementu kvality

ISO 14001:2005 – Systém environmentálního managementu

ISO 18001:2007 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO/IEC 27001:2013 – Management bezpečnosti informací

ISO/IEC 20000-1:2011 – Systém managementu IT služeb

 

Naše služby v rámci programu SOFO Mezinárodní standardy ISO

Sofo_produkt_Standardy_ISO

Výhody a cíle SOFO Mezinárodní standardy ISO

  • Přebíráme veškerou administrativu – minimalizujeme Vaši zátěž
  • Poskytujeme komplexní služby (full servis) - upozorňujeme a nabízíme řešení problémů i v ostatních oblastech, optimalizujeme
  • Kmenoví konzultanti mají dlouhodobé zkušenosti z realizací desítek projektů, realizační tým zahrnuje experta pro řešenou oblast podnikání
  • Efektivní systémová dokumentace – textovou dokumentaci náročnou na správu nahrazujeme dynamickým procesním modelem

Školení pracovníků

Zahrnuje vytvoření plánu školení, samotnou realizaci školení z implementovaného managementu systému řízení kvality, environmentu, bezpečnosti informací nebo bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Školení jsou dělena dle cílové skupiny - manažeři, technicko-hospodářští pracovníci (THP) a dělníci. Zaměřujeme se na vytvoření komplexního systému vzdělávání - jazykové dovednosti, projektové řízení, obchodní dovednosti atd..

 

Rozvoj a údržba systému řízení

Kontrolujeme systémové požadavky a podporujeme při jejich realizaci. Součástí je přezkoumání systémů, řešení preventivních a nápravných opatření, vyhodnocování cílů, spokojenosti zákazníků a hodnocení dodavatelů, periodická školení a legislativní update. Záleží nám na Vašem rozvoji.

 

Svěřte ISO profesionálům

Spoluprácí s námi budete mít k dispozici mezioborový tým kmenových konzultantů vhodně doplněný externími poradci. Máme vlastní projektovou metodiku, kterou upravujeme na míru tak, abychom minimalizovali Vaši administrativní zátěž. Spoluprácí s námi získáte bezproblémovou přípravu auditu.

Produktový list - Standardy

 

 

V případě zájmu o naše služby kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

 

 

Aktuality

V úterý 24. dubna 2018 uspořádá Metropolitní univerzita Praha ve svém Univerzitním středisku v Plzni veletrh práce s názvem „Jak na kariéru a nezbláznit se“, kterého se jako partneři akce také zúčastníme.

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.

Společnost SOFO Group a.s. byla prostřednictvím výběrových řízení vybrána jako nejvhodnější dodavatel pro správu a rozvoj informačních systémů Národní knihovny ČR. Po dobu jednoho roku bude naše společnost poskytovat servisní služby k informačním systémům "Národní program retrospektivní konverze", "Restaurátorský informační systém" a informačnímu systému "RetrIS".