SOFO Mezinárodní standardy ISO

Cílem programu je standardizace činností dle mezinárodních standardů a metodik, zvyšování efektivity a odbornosti zaměstnanců. Program SOFO Mezinárodní standardy ISO je určen pro všechny společnosti a instituce usilující o spokojené zákazníky, zaměstnance a image kvality. Společnost SOFO Group a.s. je sama certifikována dle ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a ISO/IEC 27001:2013.

 

Zavádíme následující systémy řízení dle standardů ISO

ISO 9001:2015 – Systém managementu kvality

ISO 14001:2005 – Systém environmentálního managementu

ISO 18001:2007 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO/IEC 27001:2013 – Management bezpečnosti informací

ISO/IEC 20000-1:2011 – Systém managementu IT služeb

 

Naše služby v rámci programu SOFO Mezinárodní standardy ISO

Sofo_produkt_Standardy_ISO

Výhody a cíle SOFO Mezinárodní standardy ISO

  • Přebíráme veškerou administrativu – minimalizujeme Vaši zátěž
  • Poskytujeme komplexní služby (full servis) - upozorňujeme a nabízíme řešení problémů i v ostatních oblastech, optimalizujeme
  • Kmenoví konzultanti mají dlouhodobé zkušenosti z realizací desítek projektů, realizační tým zahrnuje experta pro řešenou oblast podnikání
  • Efektivní systémová dokumentace – textovou dokumentaci náročnou na správu nahrazujeme dynamickým procesním modelem

Školení pracovníků

Zahrnuje vytvoření plánu školení, samotnou realizaci školení z implementovaného managementu systému řízení kvality, environmentu, bezpečnosti informací nebo bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Školení jsou dělena dle cílové skupiny - manažeři, technicko-hospodářští pracovníci (THP) a dělníci. Zaměřujeme se na vytvoření komplexního systému vzdělávání - jazykové dovednosti, projektové řízení, obchodní dovednosti atd..

 

Rozvoj a údržba systému řízení

Kontrolujeme systémové požadavky a podporujeme při jejich realizaci. Součástí je přezkoumání systémů, řešení preventivních a nápravných opatření, vyhodnocování cílů, spokojenosti zákazníků a hodnocení dodavatelů, periodická školení a legislativní update. Záleží nám na Vašem rozvoji.

 

Svěřte ISO profesionálům

Spoluprácí s námi budete mít k dispozici mezioborový tým kmenových konzultantů vhodně doplněný externími poradci. Máme vlastní projektovou metodiku, kterou upravujeme na míru tak, abychom minimalizovali Vaši administrativní zátěž. Spoluprácí s námi získáte bezproblémovou přípravu auditu.

Produktový list - Standardy

 

 

V případě zájmu o naše služby kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

 

 

Aktuality

Ve spolupráci se sesterskou společností Institut průmyslového managementu spol. s r.o. byl zpracován další projekt do výzvy Proof of Concept, který byl také hodnotiteli schválen a podpořen z prostředků EU.

Jako jedni z prvních jsme podali projekt do výzvy Proof of Concept – výzva I. Cílem projektu s názvem „Ověření konceptu Komplexního provozně-řídícího modelu organizace“ je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací.

V prosinci bude konzultantem naší společnosti proveden interní audit integrovaného systému řízení, zahrnujícího QMS a EMS u zákazníka ComWa spol. s r.o., který působí v oboru kovovýroby a práškového lakování.

V předchozích dnech se nám podařilo zvítězit ve veřejných zakázkách na správu a rozvoj informačních systémů „Národní program retrospektivní konverze“, „Restaurátorský IS“ a „RetrIS“.