Reference

Univerzitní sportovní klub Pedagogické fakulty v Plzni

Profil firmy: nabídka sportovních aktivit

Využité SOFO programy: ICT

UPC Česká republika, a.s.

Profil firmy: nabídka digitální televize, vysokorychlostního internetu a telekomunikace

Využité SOFO programy: QMS, EMS, ISMS, ITMS

VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA k.s.

Profil firmy: prodej výměníků tepla, výparníků a topení pro klimatizace osobních automobilů

Využité SOFO programy: QMS

Vodafone Czech Republic a.s.

Profl firmy: mobilní operátor

Využité SOFO programy: QMS, ICT

Vodohospodářský podnik a.s.

Profil firmy: poskytování inženýrských, projektových a poradenských služeb v oblasti vodohospodářských staveb

Využité SOFO programy: ICT

XEOS Systems s.r.o.

Profil firmy: poskytování služeb v oblasti implementací IS včetně vlastními silami vyvinutého systému na digitalizaci veřejných zakázek, projektového řízení, procesní optimalizace

Využité SOFO programy: ICT, Dotační poradenství

Západočeská univerzita v Plzni

Využité SOFO programy: ICT

Aktuality

Ve spolupráci s několika klienty jsme zpracovali a podali žádosti o dotace k programům podpory „Technologie“ a „Aplikace“ OP PIK.

Na začátku roku jsme navázali spolupráci s novým klientem, společností Alstanet, s.r.o. Klient se na nás obrátil s požadavkem na rozšíření systému řízení o ISMS.

Na začátku února 2021 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena Výzva II – Poradenské služby pro MSP, která je zaměřena na podporu rozvoje podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti MSP.

Na začátku roku byla prodloužena spolupráce se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje na projektu „Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská“.