Reference

ROWAN LEGAL

Profil firmy: Právo ICT, Veřejné investice a PPP projekty, Řešení sporů, Bankovnictví a Finance, Investiční projekty, Obchodní transakce, Právo obchodních společností, Energetika, Mediální právo, Duševní vlastnictví, Obranný průmysl, Farmacie, Daňové poradenství, Účetnictví, Mzdový outsourcing

Využité SOFO programy: Optimalizace

Severočeská stavební, a.s.

Profil firmy: provádění výstaveb a rekonstrukcí, zajišťování pozemků pro stavby

Využité SOFO programy: QMS

SIT - Scherm International Transports, s.r.o.

Profil firmy: autodoprava, spedice, logistika

Využité SOFO programy: QMS, ICT

Solimaper s.r.o.

Profil firmy: distribuce a přeprava pohonných hmot

Využité SOFO programy: ICT, QMS, EMS

Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

Profil organizace: zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků

Využité SOFO programy: Optimalizace

Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK

Profil firmy: zajišťování komplexní správy, údržby, revize a opravy bytových domů i nebytových prostor

Využité SOFO programy: QMS, ICT, vzdělávání

Systematic a.s.

Profil firmy: komplexní služby v oblastech správy, uložení, třídění a zpracování dokumentů včetně skartačních služeb

Využité SOFO programy: QMS, EMS, ISMS

Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob

Využité SOFO programy: Veřejné zakázky

TONDACH Česká republika s.r.o.

Profil firmy: výroba pravých pálených střešních tašek a systému keramických doplňků

Využité SOFO programy: ICT

UNIBRICK s.r.o.

Profil firmy: prodej stavebních materiálů a potřeb pro řemeslníky

Využité SOFO programy: Vzdělávání

Aktuality

17.prosinec

PF 2022

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste nám v letošním roce projevili. Spolupráce si moc vážíme a věříme, že bude úspěšně pokračovat i nadále. Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku především zdraví a optimismus!

Ve spolupráci s několika klienty jsme zpracovali a podali žádosti o dotace k programům podpory „Technologie“ a „Aplikace“ OP PIK.

Na začátku roku jsme navázali spolupráci s novým klientem, společností Alstanet, s.r.o. Klient se na nás obrátil s požadavkem na rozšíření systému řízení o ISMS.

Na začátku února 2021 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena Výzva II – Poradenské služby pro MSP, která je zaměřena na podporu rozvoje podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti MSP.