Reference

Město Dvůr Králové nad Labem

Využité SOFO programy: ICT

Město Kladno

Využité SOFO programy: Projektové řízení

Město Plzeň

Využité SOFO programy: Optimalizace, QMS, ICT

Město Stod

Využité SOFO programy: ICT

Město Železná Ruda

Využité SOFO programy: Strategické plánování, procesní řízení

Městys Strážný

Využité SOFO programy: Projektové řízení

Ministerstvo dopravy ČR

Profil organizace: ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy

Využité SOFO programy: Optimalizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Využité SOFO programy: ICT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Využité SOFO programy: Vzdělávání

Ministerstvo vnitra ČR

Profil organizace: ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci

Využité SOFO programy: Optimalizace

Aktuality

Ve spolupráci s několika klienty jsme zpracovali a podali žádosti o dotace k programům podpory „Technologie“ a „Aplikace“ OP PIK.

Na začátku roku jsme navázali spolupráci s novým klientem, společností Alstanet, s.r.o. Klient se na nás obrátil s požadavkem na rozšíření systému řízení o ISMS.

Na začátku února 2021 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena Výzva II – Poradenské služby pro MSP, která je zaměřena na podporu rozvoje podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti MSP.

Na začátku roku byla prodloužena spolupráce se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje na projektu „Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská“.