Profil společností :: O společnosti - SOFO Group a.s.

Profil společností

Na trhu působíme od roku 2005 a referencemi společnosti jsou stovky realizovaných projektů v České republice i v zahraničí. Disponujeme vlastním technickým, provozním i personálním zázemím. Mezi naše obchodní partnery patří výrobní podniky, poradenské a ICT společnosti, státní správa i místní samospráva.

Poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou širokému okruhu firem po celé České republice.

 

                       371

 

Proč využít služby právě od SOFO?

 • Technické a provozní zázemí
 • Mezioborový tým kmenových konzultantů vhodně doplněný externími expertními poradci
 • Projektový přístup – vlastní projektová metodika s důrazem na minimalizaci administrativní zátěže
 • Interní systém vzdělávání a zdokonalování vlastních metodik
 • Financování - u programu SOFO Optimalizace mohou být veškeré náklady projektu spojené s realizačními činnostmi financovány formou success-fee ze skutečně generovaných úspor, možnost využití splátkového kalendáře; u programu SOFO Dotační poradenství neúčtujeme provizi ze získané dotace

Reference

 • Strojírenský průmysl, stavebnictví
 • Obchodní řetězce a obchodní společnosti
 • Softwarové a telekomunikační společnosti
 • Dopravní podniky
 • Papírenské závody
 • Automobilový průmysl
 • Školy, neziskové organizace
 • Státní správa

Klienti si vybírají nás, my si vybíráme klienty

 • Ke všem zákazníkům máme individuální přístup a preferujeme dlouhodobý vzájemně výhodný vztah
 • Jsme členy Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

 

Více informací o našich službách se dozvíte zde:

Produktový list - Profil SOFO Group a.s.

Aktuality

V úterý 24. dubna 2018 uspořádá Metropolitní univerzita Praha ve svém Univerzitním středisku v Plzni veletrh práce s názvem „Jak na kariéru a nezbláznit se“, kterého se jako partneři akce také zúčastníme.

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.

Společnost SOFO Group a.s. byla prostřednictvím výběrových řízení vybrána jako nejvhodnější dodavatel pro správu a rozvoj informačních systémů Národní knihovny ČR. Po dobu jednoho roku bude naše společnost poskytovat servisní služby k informačním systémům "Národní program retrospektivní konverze", "Restaurátorský informační systém" a informačnímu systému "RetrIS".