Profil společností

Na trhu působíme od roku 2005 a referencemi společnosti jsou stovky realizovaných projektů v České republice i v zahraničí. Disponujeme vlastním technickým, provozním i personálním zázemím. Mezi naše obchodní partnery patří výrobní podniky, poradenské a ICT společnosti, státní správa i místní samospráva.

Poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou širokému okruhu firem po celé České republice.

 

                       371

 

Proč využít služby právě od SOFO?

 • Technické a provozní zázemí
 • Mezioborový tým kmenových konzultantů vhodně doplněný externími expertními poradci
 • Projektový přístup – vlastní projektová metodika s důrazem na minimalizaci administrativní zátěže
 • Interní systém vzdělávání a zdokonalování vlastních metodik
 • Financování - u programu SOFO Optimalizace mohou být veškeré náklady projektu spojené s realizačními činnostmi financovány formou success-fee ze skutečně generovaných úspor, možnost využití splátkového kalendáře; u programu SOFO Dotační poradenství neúčtujeme provizi ze získané dotace

Reference

 • Strojírenský průmysl, stavebnictví
 • Obchodní řetězce a obchodní společnosti
 • Softwarové a telekomunikační společnosti
 • Dopravní podniky
 • Papírenské závody
 • Automobilový průmysl
 • Školy, neziskové organizace
 • Státní správa

Klienti si vybírají nás, my si vybíráme klienty

 • Ke všem zákazníkům máme individuální přístup a preferujeme dlouhodobý vzájemně výhodný vztah
 • Jsme členy Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

 

Více informací o našich službách se dozvíte zde:

Produktový list - Profil SOFO Group a.s.

Aktuality

Ve spolupráci se sesterskou společností Institut průmyslového managementu spol. s r.o. byl zpracován další projekt do výzvy Proof of Concept, který byl také hodnotiteli schválen a podpořen z prostředků EU.

Jako jedni z prvních jsme podali projekt do výzvy Proof of Concept – výzva I. Cílem projektu s názvem „Ověření konceptu Komplexního provozně-řídícího modelu organizace“ je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací.

V prosinci bude konzultantem naší společnosti proveden interní audit integrovaného systému řízení, zahrnujícího QMS a EMS u zákazníka ComWa spol. s r.o., který působí v oboru kovovýroby a práškového lakování.

V předchozích dnech se nám podařilo zvítězit ve veřejných zakázkách na správu a rozvoj informačních systémů „Národní program retrospektivní konverze“, „Restaurátorský IS“ a „RetrIS“.