Silver Midmarket Solution Provider

V červenci roku 2012 jsme dosáhli Silver úrovně v rámci programu Microsoft Partner Network s kompetencí Midmarket Solution Provider. Získáním tohoto ocenění pokračujeme ve zvyšování naší odbornosti a tím i kvality našich služeb.

MCP

Příležitosti k rozšíření nabídky našich služeb a jejich dalšímu zlepšení:

  • přístup na nové trhy, na kterých lze uplatnit nejnovější technologie
  • získání nových znalostí v oblasti marketingu a prodeje
  • prohloubení obchodních i technických znalostí díky dostupné sérii školení
  • inovativní produkty, díky nimž můžeme stimulovat poptávku
  • digitální marketing a sociální média jako atraktivní možnost komunikace se zákazníky
  • kompetence, které budou přizpůsobené nákupním procesům zákazníků
  • kontakt se zákazníky a ostatními partnery na online trhu
  • spolupráce se společností Microsoft vytváří velmi silnou pozici pro plnění potřeb naší společnosti i našich zákazníků
  • spolupráce s dalšími partnery v rámci programu přináší nové příležitosti a zkušenosti

Získání Silver Competency

Získání Silver Competency nám umožňuje prokázat zkušenosti a znalosti s ohledem na potřeby zákazníků a ve spolupráci se společností Microsoft využíváme výhody přízpůsobené na míru našim podnikatelským potřebám. V rámci programu Microsoft Partner Network existuje celkem 29 stříbrných kompetencí, které souvisejí mj. s modely optimalizace infrastruktury, s produkty, skupinami zákazníků nebo s multiplatformními řešeními a odpovídají informačním kampaním společnosti Microsoft zaměřeným na konkrétní požadavky zákazníků.

Podrobné rozdělení kompetencí v rámci Microsoft Partner Network

kompetence

Aktuality

Ve spolupráci se sesterskou společností Institut průmyslového managementu spol. s r.o. byl zpracován další projekt do výzvy Proof of Concept, který byl také hodnotiteli schválen a podpořen z prostředků EU.

Jako jedni z prvních jsme podali projekt do výzvy Proof of Concept – výzva I. Cílem projektu s názvem „Ověření konceptu Komplexního provozně-řídícího modelu organizace“ je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací.

V prosinci bude konzultantem naší společnosti proveden interní audit integrovaného systému řízení, zahrnujícího QMS a EMS u zákazníka ComWa spol. s r.o., který působí v oboru kovovýroby a práškového lakování.

V předchozích dnech se nám podařilo zvítězit ve veřejných zakázkách na správu a rozvoj informačních systémů „Národní program retrospektivní konverze“, „Restaurátorský IS“ a „RetrIS“.