Silver Midmarket Solution Provider

V červenci roku 2012 jsme dosáhli Silver úrovně v rámci programu Microsoft Partner Network s kompetencí Midmarket Solution Provider. Získáním tohoto ocenění pokračujeme ve zvyšování naší odbornosti a tím i kvality našich služeb.

MCP

Příležitosti k rozšíření nabídky našich služeb a jejich dalšímu zlepšení:

  • přístup na nové trhy, na kterých lze uplatnit nejnovější technologie
  • získání nových znalostí v oblasti marketingu a prodeje
  • prohloubení obchodních i technických znalostí díky dostupné sérii školení
  • inovativní produkty, díky nimž můžeme stimulovat poptávku
  • digitální marketing a sociální média jako atraktivní možnost komunikace se zákazníky
  • kompetence, které budou přizpůsobené nákupním procesům zákazníků
  • kontakt se zákazníky a ostatními partnery na online trhu
  • spolupráce se společností Microsoft vytváří velmi silnou pozici pro plnění potřeb naší společnosti i našich zákazníků
  • spolupráce s dalšími partnery v rámci programu přináší nové příležitosti a zkušenosti

Získání Silver Competency

Získání Silver Competency nám umožňuje prokázat zkušenosti a znalosti s ohledem na potřeby zákazníků a ve spolupráci se společností Microsoft využíváme výhody přízpůsobené na míru našim podnikatelským potřebám. V rámci programu Microsoft Partner Network existuje celkem 29 stříbrných kompetencí, které souvisejí mj. s modely optimalizace infrastruktury, s produkty, skupinami zákazníků nebo s multiplatformními řešeními a odpovídají informačním kampaním společnosti Microsoft zaměřeným na konkrétní požadavky zákazníků.

Podrobné rozdělení kompetencí v rámci Microsoft Partner Network

kompetence

Aktuality

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.

Společnost SOFO Group a.s. byla prostřednictvím výběrových řízení vybrána jako nejvhodnější dodavatel pro správu a rozvoj informačních systémů Národní knihovny ČR. Po dobu jednoho roku bude naše společnost poskytovat servisní služby k informačním systémům "Národní program retrospektivní konverze", "Restaurátorský informační systém" a informačnímu systému "RetrIS".

V roce 2016 získalo SOFO Group a.s. zakázku na vývoj SW nástroje na zajištění procesu podání a vyhodnocení nabídek pomocí elektronické aukce pro společnost AGEL a.s. Před nedávnem jsme byli osloveni kvůli rozšíření SW nástroje o část zaměřenou na interní aukce. Vývojové práce v současné době dokončujeme.