Napište nám

V rámci splnění své informační povinnosti plynoucí ze znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 Vás tímto informujeme, že tyto Vaše Vámi sdělené osobní údaje v kontaktním formuláři zpracováváme pouze za účelem zodpovězení Vámi zaslaných dotazů či připomínek. K tomuto účelu není nutné udělení Vašeho souhlasu, neboť právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem. Veškeré tyto Vámi zadané osobní údaje budou automaticky odstraněny z naší evidence, a to nejpozději po 10 dnech po ukončení vzájemné komunikace a nebudou tak dále zpracovávány.

Osoba/Firma
E-mail
Zpráva
Opište text z obrázku...

Aktuality

Ve spolupráci se sesterskou společností Institut průmyslového managementu spol. s r.o. byl zpracován další projekt do výzvy Proof of Concept, který byl také hodnotiteli schválen a podpořen z prostředků EU.

Jako jedni z prvních jsme podali projekt do výzvy Proof of Concept – výzva I. Cílem projektu s názvem „Ověření konceptu Komplexního provozně-řídícího modelu organizace“ je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací.

V prosinci bude konzultantem naší společnosti proveden interní audit integrovaného systému řízení, zahrnujícího QMS a EMS u zákazníka ComWa spol. s r.o., který působí v oboru kovovýroby a práškového lakování.

V předchozích dnech se nám podařilo zvítězit ve veřejných zakázkách na správu a rozvoj informačních systémů „Národní program retrospektivní konverze“, „Restaurátorský IS“ a „RetrIS“.