Úvod

Vítejte na stránkách společnosti SOFO Group a.s. Jsme profesionální poradenskou společností, která nabízí klientům komplexní poradenství v následujících oblastech:

Naše mise

Díky vysoké odborné kvalifikaci pracovníků a zkušenostem získaným dlouholetým působením na trhu jsme schopni porozumět potřebám zákazníka a navrhnout pro něj adekvátní řešení vedoucí ke snížení nákladů a zvyšení jeho konkurenceschopnosti.

Zakládáme si na kvalitě naší práce a snažíme se získávát a posilovat důvěru u klientů.  Upřednostňujeme dlouhodobé vztahy před krátkodobými a námi dodaná řešení provozně podporujeme a rozvíjíme.

Společně vytváříme manažerské řešení pro dosažení úspěchu s ohledem na specifické podmínky a požadavky klienta.

 

Naše vize

Naší vizí je stát se nepostradatelným partnerem našich klientů v oblasti optimalizace firemních procesů.

 

Naše hodnoty

Naši činnost stavíme na těchto klíčových hodnotách:

  • Orientace na zákazníka - pozorně nasloucháme potřebám a očekáváním zákazníků a poskytujeme jim vždy vysoce kvalitní řešení a služby.
  • Profesionalita a know-how -  pracujeme se znalostmi, které jsme nabyli dlouholetými zkušenostmi. Své zaměstnance neustále podporujeme ve vzdělávání, abychom dosahovali vysoké kvality práce a efektivněji plnili stanovené cíle.
  • Flexibilita a vysoké nasazení

Certifikace a akreditace

SOFO Group a.s. je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001, současně je akreditovanou školicí institucí. Certifikáty a osvědčení o akreditaci naleznete zde.

 

 

Aktuality

V dubnu 2016 byly zahájeny práce na projektu zavedení systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti EuroNova & Partner´s spol. s r.o., největšího mediálního poskytovatele na západě Čech.

V současné době je realizován dotační program Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Zaměstnavatelům je umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Ve společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. byl na úseku vedení proveden v měsíci dubnu interní audit QMS a EMS.

Společnost SOFO Group a.s. rozšiřuje nabídku zaváděných systémů řízení o systém energetického managementu, který je zaměřen na snižování energetické náročnosti, a tím na snižování nákladů a negativních dopadů na životní prostředí.