02.listopad

Auditované hospodářské výsledky společnosti SOFO Group a. s.

Ověřená účetní závěrka předchozího fiskálního roku končícího 31. března 2012 vykázala obrat ve výši 97,3 mil. Kč, což znamená nárůst oproti předcházejícímu období o 53%. Zisk ve výši 2,5 mil Kč, navýšení základního jmění na 7 mil Kč a investice do hmotného majetku ve výši 12,3 mil Kč. Výrok nezávislého externího auditora zní: „Bez výhrad“.

Společnost dosáhla těchto výsledků v obtížných globálních ekonomických podmínkách. Pokračující dynamický rozvoj znamenal vytvoření 15-ti nových pracovních pozic, otevření nové pobočky a rozšíření produktového portfolia. V průběhu daného období se podařilo realizovat zakázky u nových významných zákazníků, jmenovitě pak UPC Česká republika, s.r.o., ČVUT v Praze, Státní ústav pro kontrolu léčiv a další.

Nastavená strategie vlastníků společnosti reinvestovat zisk do dalšího rozvoje, zejména pak lidských zdrojů, se ukázala jako správná a pokračuje i nadále. Další zdroje investované do rozvoje pro zvýšení konkurence schopnosti byly získány z Evropských fondů.

Došlo k rozšíření společností patřící do skupiny SOFO Group o SOFO engineering s.r.o.