Aktuality

Na začátku června započaly přípravy k internímu a recertifikačnímu auditu systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve Stavebním bytovém družstvu Škodovák.

Společnost SOFO Group a.s. úspěšně nasadila do ostrého provozu informační systém s pomocnými knihovnickými nástroji vyvinutý pro významného zákazníka – Národní knihovnu ČR.

V dubnu 2016 byly zahájeny práce na projektu zavedení systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti EuroNova & Partner´s spol. s r.o., největšího mediálního poskytovatele na západě Čech.

V současné době je realizován dotační program Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Zaměstnavatelům je umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Ve společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. byl na úseku vedení proveden v měsíci dubnu interní audit QMS a EMS.

Společnost SOFO Group a.s. rozšiřuje nabídku zaváděných systémů řízení o systém energetického managementu, který je zaměřen na snižování energetické náročnosti, a tím na snižování nákladů a negativních dopadů na životní prostředí.

Také v letošním roce pokračuje spolupráce s očními klinikami. V březnu úspěšně proběhly recertifikační audity systému managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 na všech třech klinikách.

V předchozích týdnech byly zahájeny vývojové práce na projektu „Vývoj IS s pomocnými knihovnickými nástroji“, který nahradí několik stávajících a dnes již nevyhovujících informačních systémů.

Na přelomu roku jsme asistovali našim klientům ve zpracování projektových žádostí v rámci I. výzvy programu ICT a sdílené služby Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

17.prosinec

PF 2016

Vážení obchodní partneři,

děkujeme Vám za důvěru projevenou v uplynulém roce a přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2016.

Těšíme se na další spolupráci!