Aktuality

V roce 2015 byla zahájena spolupráce s jedním z největších mobilních operátorů v ČR, společností Vodafone Czech Republic a.s. Klientovi průběžně poskytujeme služby v oblasti údržby a rozvoje zavedeného integrovaného systému řízení.

V prosinci dokončila Agentura pro podnikání a inovace hodnocení projektů podaných v 1. výzvách dotačních programů vyhlášených OP PIK. Všechny projekty připravené společností SOFO Group a.s. byly schváleny a na jejich realizaci tak bude poskytnuta dotace.

21.prosinec

PF 2017

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v letošním roce a popřáli mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a klidné vkročení do roku 2017.

Těšíme se na další spolupráci!

V současné době připravujeme ve spolupráci s našimi zákazníky nové podnikatelské záměry u dotačních programů ICT a sdílené služby a Marketing v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Naši konzultanti implementovali ve společnosti T - Elektronik s r.o. systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. V prosinci klient úspěšně prošel certifikačním auditem.

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 6. 12. 2016 došlo ke změně sídla společnosti SOFO Group a.s. a s tím souvisejících kontaktních údajů.

V závěru léta jsme zpracovali pro několik našich významných klientů žádosti o dotaci v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) a výzvy č. 043 Operačního programu Zaměstnanost.

Společnost SOFO Group získala zakázku na zpracování dílčích částí studie proveditelnosti, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci z výzvy č. 26 IROP s názvem eGovernment I.

V minulém týdnu jsme dokončili poslední z projektů zaměřených na zavádění systémů řízení u nových zákazníků.

Pro společnost AGEL a.s., která se specializuje na poskytování zdravotní péče ve střední Evropě, vyvíjíme softwarový nástroj pro elektronické aukce.