Aktuality

Společnost SOFO Group a.s. byla prostřednictvím výběrových řízení vybrána jako nejvhodnější dodavatel pro správu a rozvoj informačních systémů Národní knihovny ČR. Po dobu jednoho roku bude naše společnost poskytovat servisní služby k informačním systémům "Národní program retrospektivní konverze", "Restaurátorský informační systém" a informačnímu systému "RetrIS".

V roce 2016 získalo SOFO Group a.s. zakázku na vývoj SW nástroje na zajištění procesu podání a vyhodnocení nabídek pomocí elektronické aukce pro společnost AGEL a.s. Před nedávnem jsme byli osloveni kvůli rozšíření SW nástroje o část zaměřenou na interní aukce. Vývojové práce v současné době dokončujeme.

Stejně jako v předchozích letech byl i letos v dubnu proveden interní audit QMS a EMS na ředitelském úseku PMDP.

Dne 31. 3. 2017 byl realizačně ukončen projekt „Energetické úspory Kladrubce“, ze kterého byla financována řada energeticky úsporných opatření ve výrobním areálu společnosti. Společnost SOFO Group a.s. projekt dotačně spravovala a řídila.

V předchozích týdnech jsme pro společnost DAP Services a.s. zpracovávali žádost o podporu k projektu „Marketing DAP Services“, který se zaměřuje na prezentaci společnosti a jejích produktů na významných zahraničních výstavách v roce 2017.

Na konci roku 2016 byl dokončen projekt FachPack 2015 & 2016 zákazníka KLAUS Timber a.s., na němž jsme se realizačně podíleli. Společnost v něm prezentovala sebe a její výrobky na významném mezinárodním veletrhu v Německu.

Zpracovaná studie pro obec Drahkov sjednocuje pohled na její celkový rozvoj, formuluje strategii rozvoje a definuje dlouhodobé cíle a priority obce.

Naše společnost i nadále pokračuje v údržbě a rozvoji systému managementu kvality dle normy ISO/TS 16949:2009 ve společnosti Fuji Koyo Czech, s.r.o. V následujících dnech bude proveden interní audit systému.

Ke dni 31. 12. 2016 byla ukončena udržitelnost projektu Vzděláváním k prosperitě a konkurenceschopnosti, jehož cílem bylo zvýšení odborných znalostí a dovedností u živnostníků, majitelů a řídících pracovníků malých a středních společností prostřednictvím nového, výukového, elektronického nástroje.