Aktuality

Byla úspěšně zahájena spolupráce se společností BIT Servis spol. s.r.o. v oblasti BOZP a PO, a to revizí stávající dokumentace a realizací školení.

V současné době probíhá zkušební období u našeho zákazníka z mediální oblasti, společnosti NeoMedia-Czech s.r.o., která působí nejen v oblasti zajišťování reklamního prostoru ve všech médiích.

Po úspěšné certifikaci systémů řízení dle ISO 9001 a 27001 v B2B divizi společnosti UPC Česká republika, a.s. se její vedení rozhodlo pro další implementaci dalších systémů dle norem ISO.

25.říjen

RIC Most

Zahájili jsme nový projekt procesní analýzy s následnou optimalizací pro Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. v Mostu.

Úspěšně jsme dokončili projekt týkající se naší ICT infrastruktury, na který jsme získali dotaci v rámci programu ICT v podnicích.

17.říjen

SBD Škodovák

Připravili jsme na dozorový audit dalšího z našich významných a dlouhodobých klientů.

Zavedli jsme ISO 9001 a ISO 27001 v B2B divizi společnosti UPC Česká republika, a.s.

Náš stálý klient nabízející svým klientům komplexní řešení firemní IT infrastruktury s naší pomocí úspěšně absolvoval dozorový audit systémů managementu kvality a bezpečnosti informací.

Pokračujeme v rozvoji metodiky modelování, optimalizace a měření procesů EFEP. Rozvinuli jsme oblast definice kriteriální funkce pomocí které definujeme směr v rámci optimalizace a následného měření efektivity procesů.

29.září

SSŠMEP

Dalším naším novým klientem v severočeské oblasti se stala Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o.