Aktuality

Společnost SOFO group a.s. zvítězila ve veřejné zakázce na implementaci procesního řízení v resortu MD, díky nejlepší navržené metodologii a ceně.

V současné době připravujeme k certifikačnímu auditu systém managementu kvality dle ISO 9001 ve společnosti Svatopluk Černík - Plzeň, s.r.o.

Společnost Malota Production s.r.o. dnes pořádala konferenci pod názvem "Jak snížit a optimalizovat náklady firmy".

Společnost PLZEŇSKÉ STAVITELSTVÍ PSV PLUS s.r.o. jako další úspěšně prošla certifikací systému managementu kvality dle ISO 9001.

V rámci projektu podporované z OPPI, byla dokončena druhá etapa rekonstrukce prostor v objetu Samaritská 16 v Plzni

Podařilo se nám vyhrát výběrové řízení na Ministerstvu dopravy. Do konce roku 2011 budeme realizovat zakázku "Implementace procesního řízení v resortu MD".

Byla provedena certifikace systému managementu kvality v souladu s požadavky ISO 9001 ve společnosti West Bohemia Data s.r.o.

15.listopad

Nová posila týmu

Od 15. listopadu 2011 posílil náš tým další kolega - Martin Kubata, který je odborníkem v oblasti Evropské unie.

Zahájili jsme realizace projektů z dotačního programu Poradenství pro významného výrobce zemědělské techniky Farmet a.s. a společnost zabývající se výrobou plechových výrobků J. M. Kapa, s.r.o.

Uskutečnili jsme školení vedoucích zaměstnanců společnosti PMDP se zaměřením na systém managementu kvality a řízení ochrany životního prostředi.