Aktuality

Společnost SOFO Group a.s. vyhlásila dne 6.6.2012 výběrové řízení na služby expertů a poradců pro potřeby projektu Vývoj informačního systému SOFOkles II. etapa.

V minulém týdnu byl úspěšně dokončen projekt e-learningových portálů pro Plzeňský a Jihočeský kraj.

U projektů tvořených pro naše klienty disponujeme u dotačního programu ICT a strategické služby 100 % úspěšností z hlediska schválených projektů.

Projektový tým naší společnosti předal zástupcům Ministerstva dopravy finální výstupy z klíčové aktivity Implementace procesního řízení v resortu MD projektu Zvýšení vnitřní efektivnosti resortu dopravy, který je spolufinancován prostřednictvím OP LZZ.

Počátkem měsíce června 2012 začne společnost SOFO Group a.s. realizovat odborné stáže v rámci Plzeňského kraje.

V minulém týdnu proběhla prezentace e-learningového portálu zákazníkovi. Implementované řešení se setkalo s velmi pozitivními ohlasy.

Společnost SOFO Group a.s. se stala partnerem společnosti ZyXEL Communications Czech s.r.o.

Tento týden byl schválen projekt společnosti SKY-SOFT spol. s r.o. „Procesní analýza s návazností na komplexní informační systém“ v rámci dotačního programu Poradenství – I. Výzva.

V současné chvíli se dokončují práce na e-learningovém portálu pro Plzeňský a Jihočeský kraj.

Vývojové oddělení dokončilo implementaci základní funkcionality e-learningového systému a jeho nasazení v projektu Moderní postupy pro precizní a efektivní řízení zemědělské firmy v oblasti živočišné výroby.