Vzděláváním k prosperitě a konkurenceschopnosti

Nabídka vzdělávání a poradenství ve Středočeském kraji v oblasti podnikatelských dovedností a projektového řízení

OPVK publicita

Společnost SOFO Group a.s. nabízí a poskytuje vzdělávání a poradenství v oblasti efektivního rozvoje lidských zdrojů. Vzdělávací programy určené pro Středočeský kraj rozšíří a prohloubí znalosti posluchačů ve dvou nabízených tematických oblastech, a to Podnikatelských dovednostech a Projektovém řízení. Výuka bude probíhat kombinovanou formou, tj. spojením prezenční účasti a distančního vzdělávání posluchačů prostřednictvím e-learningového nástroje. Vzdělávací program je významně orientován na prakticky využitelné znalosti.

Uvedený program je určen zejména pro živnostníky, majitele a řídící pracovníky malých a středních společností (bližší určení posluchače, viz také kontakt níže). Absolvování programu vede k rozvoji jejich kvalifikace a kompetencí a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti či živnosti.

V rámci elektronického nástroje (multifunkčního Portálu) dále nabízíme ve Středočeském kraji rozsáhlé poradenství o vzdělávacích nabídkách a možnostech, resp. informace o servisu pro podnikatele.

Věříme, že vás níže uvedená a stručná osnova jednotlivých kurzů zaujme:

 

Podnikatelské dovednosti

 • Založení živnosti a zahájení podnikatelské činnosti; příslušná legislativa.
 • Správa podnikatelské/živnostnické agendy v průběhu podnikání.
 • Efektivní účetnictví a administrativa.
 • Způsob jednání s institucemi státní správy.
 • Daňová, zdravotní a sociální problematika atd.
 • Elektronická evidence tržeb (EET).

Projektové řízení a dotační management

 • Základní terminologická vymezení.
 • Metodiky projektového managementu.
 • Efektivní řízení zdrojů a informací.
 • Řízení malého projektu.
 • Analýza a řízení rizik projektu atd.

Produktový list Program podnikatelské dovednosti

Produktový list Program projektové řízení a dotační management

V případě, že vás uvedený systém vzdělávání a poradenství zaujal, obraťte se pro bližší informace na kontaktní osobu:

PhDr. Martin Kubata

tel: +420 226 002 425

GSM: +420 774 427 676

Email: kubata@sofo.cz

 

Uvedený systém vzdělávání a poradenství vychází z níže uvedeného projektu, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Název projektu: Vzděláváním k prosperitě a konkurenceschopnosti

Reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0167

Název příjemce podpory: SOFO Group a.s.

Celkové způsobilé výdaje na projekt: 1 761 423,52 Kč

Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Cílem projektu bylo zvýšení odborných znalostí a dovedností u živnostníků, majitelů a řídících pracovníků malých a středních společností prostřednictvím nového, výukového, elektronického nástroje; tj. zkvalitnění vzdělávací kapacity Středočeského kraje v oblasti podnikatelských dovedností a znalostí. V rámci projektu byly vytvořeny vzdělávací programy a studijní opory, které cílové skupině projektu (živnostníci, majitelé a řídící pracovníci malých a středních firem) poskytují potřebné edukativní zázemí a potenciál pro další osobností a firemní rozvoj.

Aktuality

V úterý 24. dubna 2018 uspořádá Metropolitní univerzita Praha ve svém Univerzitním středisku v Plzni veletrh práce s názvem „Jak na kariéru a nezbláznit se“, kterého se jako partneři akce také zúčastníme.

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.

Společnost SOFO Group a.s. byla prostřednictvím výběrových řízení vybrána jako nejvhodnější dodavatel pro správu a rozvoj informačních systémů Národní knihovny ČR. Po dobu jednoho roku bude naše společnost poskytovat servisní služby k informačním systémům "Národní program retrospektivní konverze", "Restaurátorský informační systém" a informačnímu systému "RetrIS".