Vzděláváním k prosperitě a konkurenceschopnosti

Nabídka vzdělávání a poradenství ve Středočeském kraji v oblasti podnikatelských dovedností a projektového řízení

OPVK publicita

Společnost SOFO Group a.s. nabízí a poskytuje vzdělávání a poradenství v oblasti efektivního rozvoje lidských zdrojů. Vzdělávací programy určené pro Středočeský kraj rozšíří a prohloubí znalosti posluchačů ve dvou nabízených tematických oblastech, a to Podnikatelských dovednostech a Projektovém řízení. Výuka bude probíhat kombinovanou formou, tj. spojením prezenční účasti a distančního vzdělávání posluchačů prostřednictvím e-learningového nástroje. Vzdělávací program je významně orientován na prakticky využitelné znalosti.

Uvedený program je určen zejména pro živnostníky, majitele a řídící pracovníky malých a středních společností (bližší určení posluchače, viz také kontakt níže). Absolvování programu vede k rozvoji jejich kvalifikace a kompetencí a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti či živnosti.

V rámci elektronického nástroje (multifunkčního Portálu) dále nabízíme ve Středočeském kraji rozsáhlé poradenství o vzdělávacích nabídkách a možnostech, resp. informace o servisu pro podnikatele.

Věříme, že vás níže uvedená a stručná osnova jednotlivých kurzů zaujme:

 

Podnikatelské dovednosti

 • Založení živnosti a zahájení podnikatelské činnosti; příslušná legislativa.
 • Správa podnikatelské/živnostnické agendy v průběhu podnikání.
 • Efektivní účetnictví a administrativa.
 • Způsob jednání s institucemi státní správy.
 • Daňová, zdravotní a sociální problematika atd.
 • Elektronická evidence tržeb (EET).

Projektové řízení a dotační management

 • Základní terminologická vymezení.
 • Metodiky projektového managementu.
 • Efektivní řízení zdrojů a informací.
 • Řízení malého projektu.
 • Analýza a řízení rizik projektu atd.

Produktový list Program podnikatelské dovednosti

Produktový list Program projektové řízení a dotační management

V případě, že vás uvedený systém vzdělávání a poradenství zaujal, obraťte se pro bližší informace na kontaktní osobu:

PhDr. Martin Kubata

tel: +420 226 002 425

GSM: +420 774 427 676

Email: kubata@sofo.cz

 

Uvedený systém vzdělávání a poradenství vychází z níže uvedeného projektu, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Název projektu: Vzděláváním k prosperitě a konkurenceschopnosti

Reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0167

Název příjemce podpory: SOFO Group a.s.

Celkové způsobilé výdaje na projekt: 1 761 423,52 Kč

Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Cílem projektu bylo zvýšení odborných znalostí a dovedností u živnostníků, majitelů a řídících pracovníků malých a středních společností prostřednictvím nového, výukového, elektronického nástroje; tj. zkvalitnění vzdělávací kapacity Středočeského kraje v oblasti podnikatelských dovedností a znalostí. V rámci projektu byly vytvořeny vzdělávací programy a studijní opory, které cílové skupině projektu (živnostníci, majitelé a řídící pracovníci malých a středních firem) poskytují potřebné edukativní zázemí a potenciál pro další osobností a firemní rozvoj.

Aktuality

Ve spolupráci se sesterskou společností Institut průmyslového managementu spol. s r.o. byl zpracován další projekt do výzvy Proof of Concept, který byl také hodnotiteli schválen a podpořen z prostředků EU.

Jako jedni z prvních jsme podali projekt do výzvy Proof of Concept – výzva I. Cílem projektu s názvem „Ověření konceptu Komplexního provozně-řídícího modelu organizace“ je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací.

V prosinci bude konzultantem naší společnosti proveden interní audit integrovaného systému řízení, zahrnujícího QMS a EMS u zákazníka ComWa spol. s r.o., který působí v oboru kovovýroby a práškového lakování.

V předchozích dnech se nám podařilo zvítězit ve veřejných zakázkách na správu a rozvoj informačních systémů „Národní program retrospektivní konverze“, „Restaurátorský IS“ a „RetrIS“.