15.listopad

Projekty v nových dotačních titulech

V novém programovém období jsme zpracovali pro několik našich klientů žádost o podporu k I. výzvě „Digitální podnik“ z Národního plánu obnovy. Výzva je zaměřena na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích.

Dále v současné době pracujeme na přípravě žádostí k titulům Proof of Concept (výzva I) a Aplikace (výzva I) OPTAK.

Výzva Proof of Concept je zaměřena na podporu aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Stejně jako v předchozích případech jsou aktivity projektu rozděleny na:

  • aktivitu A, tj. aktivitu související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh,
  • aktivitu B, tj. aktivitu směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Cílem výzvy Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.