09.únor

Navázání spolupráce s Pardubickým krajem

Na konci roku 2021 jsme navázali spolupráci s Pardubickým krajem, jejímž předmětem je administrace několika zadávacích řízení k projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje“, kofinancovanému z 28. Výzvy IROP. Zadávací řízení budou zaměřena zejména na dodávky HW infrastruktury.