Aktuality

6. ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“, kterou pořádá Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, proběhne 1. listopadu 2018. Na tomto veletrhu pracovních a studijních příležitostí nabízí studentům a absolventům spolupráci více než 60 společností z regionu. SOFO se této akce zúčastní letos poprvé a nabídne studentům zejména odborné praxe a stáže v oblasti informačních technologií a marketingu.

V červnu jsme podali pro našeho významného klienta, společnost Klaus Timber a.s., žádost o investiční pobídku agentuře CzechInvest na výrobní areál Dvorec – rozšíření výrobních kapacit pro produkci palet.

V úterý 24. dubna 2018 uspořádá Metropolitní univerzita Praha ve svém Univerzitním středisku v Plzni veletrh práce s názvem „Jak na kariéru a nezbláznit se“, kterého se jako partneři akce také zúčastníme.

Od prosince 2017 poskytujeme Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje technickou a odbornou pomoc související s přípravou a realizací aktuálně největšího projektu, podaného do výzvy č. 70 IROP (Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II), s názvem „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“.

Na konci roku 2017 jsme zavedli do společnosti EXPECT–IT, s. r. o. systém managementu IT služeb (ITSM) dle normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 a systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001:2014. Společnost poté úspěšně prošla certifikačním auditem.

V říjnu 2017 byla vyhlášena výzva „Age management – chytrá změna v řízení“ z operačního programu Zaměstnanost, v níž je alokováno celkem 300 mil. Kč. Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.

Společnost SOFO Group a.s. byla prostřednictvím výběrových řízení vybrána jako nejvhodnější dodavatel pro správu a rozvoj informačních systémů Národní knihovny ČR. Po dobu jednoho roku bude naše společnost poskytovat servisní služby k informačním systémům "Národní program retrospektivní konverze", "Restaurátorský informační systém" a informačnímu systému "RetrIS".

V roce 2016 získalo SOFO Group a.s. zakázku na vývoj SW nástroje na zajištění procesu podání a vyhodnocení nabídek pomocí elektronické aukce pro společnost AGEL a.s. Před nedávnem jsme byli osloveni kvůli rozšíření SW nástroje o část zaměřenou na interní aukce. Vývojové práce v současné době dokončujeme.