10.duben

Úspěšné ukončení dotačního projektu „Energetické úspory Kladrubce“

Dne 31. 3. 2017 byl realizačně ukončen projekt „Energetické úspory Kladrubce“ (reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003020), který společnost SOFO Group a.s. dotačně spravuje a řídí pro společnost KLAUS Timber a.s. Cílem projektu bylo zajistit ve výrobním areálu uvedené společnosti v Kladrubcích realizaci komplexních, energeticky úsporných opatření. V současné době je finalizována a připravena k podání Žádost o platbu.