20.březen

Úspěšné dokončení dotačního projektu FachPack 2015 & 2016

Dne 30. 12. 2016 byl ukončen projekt FachPack 2015 & 2016 (reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001353), který jsme dotačně spravovali a řídili pro společnost KLAUS Timber a.s. Cílem projektu byla prezentace společnosti KLAUS Timber a.s. a jejích výrobků na významném mezinárodním veletrhu FachPack v Německu. S ukončením realizace projektu byla podána Žádost o platbu, a po jejím schválení dne 13. 3. 2017 byla společnosti KLAUS Timber a.s. proplacena dotace v plném rozsahu.