23.leden

UPC Business opět úspěšně certifikována

V uplynulých dnech probíhal certifikační audit u našeho významného klienta, kterým je UPC Česká republika, s.r.o.- divize Business.

Ten měl prověřit systémy řízení managementu životního prostředí a poskytování IT služeb. Po dvoudenním prověřování konstatoval tým auditorů shodu s požadavky norem ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN ISO/IEC 20000-1:2006. Obdržené certifikáty tak může vedení společnosti umístit vedle certifikátů získaných na podzim loňského roku potvrzujících shodu s požadavky na systém managementu kvality a bezpečnosti informací s jejichž přípravou také pomáhali naši konzultanti.