09.březen

Spolupráce na největším projektu IROP pro SÚS PK

Od prosince 2017 poskytujeme Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje technickou a odbornou pomoc související s přípravou a realizací aktuálně největšího projektu, podaného do výzvy č. 70 IROP (Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II), s názvem „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“. Ve spolupráci s týmem SÚS PK a dalšími přizvanými odborníky jsme se podíleli na přípravě a zpracování žádosti o finanční podporu, která již byla na konci února schválena a doporučena k financování. Naše spolupráce pokračuje i nadále, a to zejména v oblasti služeb souvisejících s administrací projektu.