21.září

Recertifikace QMS na ČVUT

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001, ISO/IEC 20000-1 a ISO/IEC 27001. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM (tj. systému managementu IT služeb dle ISO/IEC 20000-1) v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity - recertifikační audit QMS a dozorové audity ITSM a ISMS, všechny s úspěšným výsledkem.