28.duben

Interní audit na ředitelském úseku Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

Stejně jako v předchozích letech byl i letos v dubnu proveden interní audit systému řízení kvality dle normy ISO 9001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001 na ředitelském úseku Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. Při hodnocení průběhu auditu bylo v jeho závěru konstatováno, že jeho provádění formou externího dodavatele, který není ovlivněn každodenním provozem, je praktické a odhaluje nové příležitosti ke zlepšování.