07.květen

Umění prezentace a související nástroje

 

Obsah školení: Kurz poskytne posluchačům přehled o elementárních pravidlech prezentace, její přípravě a následné realizaci. Kurz zároveň účastníky prakticky připraví na interakci s publikem, vypořádání se s hypotetickými situacemi či analýzou lektorských rizik.
Délka školení:  4 × 45 minut
Cena školení:  1.500,- Kč