10.květen

Projektové řízení v organizaci

  

Obsah školení:

Po absolvování kurzu bude mít účastník základní reálný přehled o metodice projektového řízení PRINCE2, etapizací projektu a způsobu řízení projektu.

Délka školení:  4 × 45 minut
Cena školení:  1.850,- Kč