09.květen

Microsoft Word a pravidla typografie

Obsah školení: Kurz přináší kompletní seznámení s funkcemi nabízenými aplikací Word. Důležitou součástí je i seznámení s pravidly typografie a správnou formou provedení dokumentů. Spolu s důrazem na používané problematické výrazy českého pravopisu pomůže kurz zlepšit písemný projev na profesionální úroveň. Kurz je rozdělen do tří bloků, jejichž obsah je možné upravit s ohledem na znalosti a profesní zaměření účastníků kurzu.
Délka školení:  4 × 45 minut
Cena školení:  1.000,- Kč