14.květen

Microsoft Excel prakticky a efektivně

Obsah školení: Po absolvování kurzu nebude účastník využívat nástroj MS Excel pouze jako prostou tabulku na zápis dat, ale jako plnohodnotný tabulkový procesor, díky kterému bude schopný zpracovat velké množství dat do přehledných reportů, popř. provést analýzu z velkého množství dat. Samozřejmostí je seznámení s užitečnými klávesovými zkratkami a s postupy pro řešení jak běžných, tak některých méně častých úloh. Zvládnutí práce s nástrojem MS Excel představuje účastníky kurzu významné posílení jejich pracovních dovedností.
Délka školení:  4 × 45 minut
Cena školení:  1.000,- Kč