03.prosinec

Dům zahraniční spolupráce

Profil firmy: Plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

Využité SOFO programy: QMS, ISMS